آیا عمل کاشت مو دردناک است؟

خیر، این عمل با روش بیحسی موضعی انجام می‌شود و تنها درد بیمار درد تزریق ماده بیحسی در ابتدای عمل می‌اشد، در واقع ممکن است فقط همان چند تزریق اولیه برای بی حس نمودن پوست سر دردناک باشد. پس از آن بیمار دیگر هیچ دردی را احساس نمی کند. به قدری درد در عمل پیوند مو کم و نا محسوس است که فرد را هنگام عمل متعجب می‌سازد بیمار در حین عمل می تواند مطالعه کند یا به تماشای فیلم بپردازد و حتی ممکن است فرد در بیشتر طول عمل درخواب باشد.
درد پس از عمل نیز در تکنیک FIT بسیار ناچیز بوده و در صورت وجود تنها با مصرف مسکن خوراکی در حد “استامینوفن کدئین” کاملا بهبود خواهد یافت، بدیهی است که درد پس از عمل با تکنیک FUT به دلیل انجام جراحی و بخیه و نیز جدا کردن بخشی از پوست سر بیشتر بوده و روزهای طولانی تری وجود داشته باشد.