آیا موهایی که در پیوند مو کاشته می شوند ریزش دارند؟

•    آیا موهایی که در پیوند مو کاشته می شوند ریزش دارند؟
•    منظور از گرافت چیست ؟
•    آیا عمل کاشت مو دردناک است؟
•    آیا امکان کاشت ابرو بر روی تاتو وجود دارد ؟
•    آیا پیوند مو فقط در افراد کاملا طاس انجام می شود یا به منظور پرتر کردن موهای کم پشت هم می توان از این عمل استفاده کرد؟


 آیا موهایی که در پیوند مو کاشته می شوند ریزش دارند؟

خیر. امروزه تنها روشی که سبب بازگرداندن موهای از دست رفته می گردد پیوند موی طبیعی است موهای پیوندی دائمی هستند و بعدها نیز ریزش ندارند. این موها از پشت سر برداشته می شوند ، موهای پشت سر بدلیل عدم وجود گیرنده های هورمونی مستعد ریزش نبوده ، به ریزش مقاوم هستند و به هرجایی منتقل شوند این صفت مقاومت را همراه با خود می برند. موهای انتقال یافته توسط بدن دفع یا اصطلاحا پس زده نمی شوند چون در واقع از بافتهای خودی هستند. این موها پس از انتقال به محل جدید باز هم خصوصیات قبلی خود شامل رنگ ، جنس ، حالت و سرعت رشد را حفظ کرده و شروع به رشد می نماید، همچنین موهای کاشته شده نیاز به مراقبت دارویی و غیر دارویی خاصی ندارد.
کاشت مو کلینیک هور