آیا بعد از انجام کاشت مو اطرافیان متوجه پیوند مو می شوند؟

خیر. در سالهای اولیه ابداع این عمل گرافتهای حلقوی بزرگ شامل ۱۵ تا ۲۰ تار مو پیوند زده می شدند که پس از رشد ، ظاهر طبیعی نداشته و حالت موی عروسکی پیدا می کردند. در طی سالهای بعدی با ابداع ابزار و تکنیکهای جدیدتر امکان پیوند گرافتهای کوچکتر با فواصل نزدیک به هم فراهم گردید و به مرور زمان نتایج پس از عمل طبیعی تر شد بطوریکه امروزه انجام پیوند موی طبیعی ، ظاهری کاملا طبیعی به شخص می دهد و تشخیص موهایی که برای شخص کاشته می شود براساس تجربه پزشک در ارتباط با طراحی خط رویش مو و تبحر تیم در ایجاد تراکم حداکثری مو تقریبا غیر ممکن است.
البته متاسفانه برخی از تیم ها هنوز از تکنیک های قدیمی استفاده می نمایند که نتیجه آن ظاهری مصنوعی و قابل تشخیص است، لذا دیدن نمونه کار پزشک از نزدیک ضروری می نماید.