آیا پیوند مو فقط در افراد کاملا طاس انجام می شود یا به منظور پرتر کردن موهای کم پشت هم می توان از این عمل استفاده کرد؟

در هر دو صورت پیوند مو انجام می شود و احتیاج نیست شما صبر کنید تا کاملا طاس شوید به محض اینکه فاصله موهای موجود بیشتر از ۳ میلیمتر بشود می توان جهت پرپشتی بیشتر در بین آن ها کاشت مو انجام داد. البته روش ارجح در ریزش های با وسعت کم روش FIT می باشد چراکه در این روش برداشت مو تنها به اندازه نیاز منطقه طاس می باشد ، نه کمتر و نه بیشتر پس بانک مو جهت جلسات تکمیلی ( در صورت نیاز ) باقی خواهد ماند و سود آن جلوگیری از تغییر چهره در اثر طاسی و سپس بازگشت به حالت قبل از ریزش می باشد ، در واقع در این روش از تغییر چهره فرد در اثر ریزش مو جلوگیری می شود.

زمان عمل کاشت مو

آیا ریش و سبیل کاشته شده نیز قابل اصلاح کردن و تراشیدن می باشد؟

بلی، ریش و سبیل کاشته شده کاملا طبیعی است و قابل اصلاح ، آرایش و تراشیدن می باشد.

آیا امکان کاشت ابرو بر روی تاتو وجود دارد ؟

بلی، کاشت ابرو روی تاتو امکان پذیر است و با تکنیک مناسب و دقت و ظرافت بسیار بالا حتی می توان ریزش ابرو در اثر تاتو را ترمیم نمود .