آیا کاشت مو عوارض یا تاثیرات ناخواسته خاصی دارد ؟

خیر. احتمال ایجاد عارضه در تکنیک FIT بسیارکم می باشد، نهایت عوارض احتمالی پیوند مو شامل تورم موقت پیشانی و صورت و نیز تشکیل دلمه های کوچک بر روی محل های کاشت می باشد.
عوارض شدیدتر از جمله درد و سوزش دائمی در ناحیه بخیه های پشت سر، خونریزی، باقی ماندن اسکار و عفونت ، بسیار نادر و بیشتر مربوط به تکنیک با جراحی (FUT) می باشد.