آیا سلول های بنیادی فولیکول مو، آینده کاشت مو هستند؟

کلون سازی و تکثیر فولیکول (پیاز) های مو…

کلون سازی و تکثیر فولیکول (پیاز) های مو ، همیشه یکی از عناوین مورد بحث مهم در چندین سال گذشته که استفاده از سلول های بنیادی در شاخه های مختلف صنایع پزشکی و مراقبت های درمانی گسترش یافته اند ، بوده است. پوست بخشی حیاتی بعنوان محافظ اجزاء داخلی بدن و یک نمونه بسیار خوب جهت بررسی چگونگی تکامل و بازسازی بافت ها می باشد .

حال سوال این است که بازسازی فولیکول های موی داخل پوست به چه صورت است؟

دکتر والری هورسلی استادیار دپارتمان سلولی مولکولی دانشگاه “یل” امریکا در یک مقاله تحت عنوان ” تنظیم خارجی سلول های بنیادی فولیکول مو ” بیان کرده که استفاده از مدل های حیوانی مانند موش های آزمایشگاهی به طور واضح نشان داده است که چه اتفاقاتی در مراحل مختلف تکامل و نمو پیازهای مو می افتد ، لذا پژوهشگران اکنون قادر هستند که نمونه پیشرفته ای از بازسازی پوست که هم شامل مرحله رشد و هم شامل مرحله تکامل باشد را انجام دهند ، بصورتی که بسرعت در عرض ۳ روز از سلول های چربی پوستی بافت پوستی قابل پیوند تهیه می گردد.

selule bonyadiاگر چه این بافت فاقد فولیکول های مو می باشد و فقط جهت ترمیم بخش هایی از پوست است که بر اثر سوختگی یا تصادف تخریب شده اند می باشد ، اما تحقیقات کلونینگ و شبیه سازی پیازهای مو مخصوصاً در دوسال اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است . و فاصله کمی تا تکثیر پیازهای مو بصورتی که تکثیر آن ها منجر به سرطان پوست نشود ( مشکلی که هم اکنون گریبان گیر این تحقیقات است) باقی مانده است و بنظر می رسد آینده روشنی در انتظار بیماران و علم کاشت موی طبیعی می باشد.

شایان ذکر است که در صورت موفقیت و یا هرگونه پیشرفت در این تحقیقات ، اطلاعات لازم به سرعت از همین طریق به اطلاع کاربران عزیز خواهد رسید.