آیا سلول های بنیادی فولیکول مو، آینده کاشت مو هستند؟

کلون سازی و تکثیر فولیکول (پیاز) های مو…

کلون سازی و تکثیر فولیکول (پیاز) های مو ، همیشه یکی از عناوین مورد بحث مهم در چندین سال گذشته که استفاده از سلول های بنیادی در شاخه های مختلف صنایع پزشکی و مراقبت های درمانی گسترش یافته اند ، بوده است. پوست بخشی حیاتی بعنوان محافظ اجزاء داخلی بدن و یک نمونه بسیار خوب جهت بررسی چگونگی تکامل و بازسازی بافت ها می باشد .

حال سوال این است که بازسازی فولیکول های موی داخل پوست به چه صورت است؟

دکتر والری دکتر نواییسلی استادیار دپارتمان سلولی مولکولی دانشگاه “یل” امریکا در یک مقاله تحت عنوان ” تنظیم خارجی سلول های بنیادی فولیکول مو ” بیان کرده که استفاده از مدل های حیوانی مانند موش های آزمایشگاهی به طور واضح نشان داده است که چه اتفاقاتی در مراحل مختلف تکامل و نمو پیازهای مو می افتد ، لذا پژوهشگران اکنون قادر هستند که نمونه پیشرفته ای از بازسازی پوست که هم شامل مرحله رشد و هم شامل مرحله تکامل باشد را انجام دهند ، بصورتی که بسرعت در عرض ۳ روز از سلول های چربی پوستی بافت پوستی قابل پیوند تهیه می گردد.

selule bonyadiاگر چه این بافت فاقد فولیکول های مو می باشد و فقط جهت ترمیم بخش هایی از پوست است که بر اثر سوختگی یا تصادف تخریب شده اند می باشد ، اما تحقیقات کلونینگ و شبیه سازی پیازهای مو مخصوصاً در دوسال اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است . و فاصله کمی تا تکثیر پیازهای مو بصورتی که تکثیر آن ها منجر به سرطان پوست نشود ( مشکلی که هم اکنون گریبان گیر این تحقیقات است) باقی مانده است و بنظر می رسد آینده روشنی در انتظار بیماران و علم کاشت موی طبیعی می باشد.

شایان ذکر است که در صورت موفقیت و یا هرگونه پیشرفت در این تحقیقات ، اطلاعات لازم به سرعت از همین طریق به اطلاع کاربران عزیز خواهد رسید.