تمام مطالب توسط دهقان

صفحه نخست مطالب نوشته شده توسط دهقان

اسکار و جای زخم بعد از کاشت ابرو

باقی ماندن جای زخم روی بدن ناشی از تلاش بدن برای بستن محل جراحت با یک بافت با قابلیت تولید سریع در بدن می باشد لذا جای زخم یا اسکار با بافت کنار آن متفاوت است. باقی ماند...
بیشتر بخوانید