چرا امروزه پزشکان تکنیک FIT را ترجیح می دهند ؟

در دهه گذشته رشد چشمگیری در تعداد عمل های کاشت مو به روش FIT در سطح جهان وجود داشته است…

در دهه گذشته رشد چشمگیری در تعداد عمل های کاشت مو به روش FIT در سطح جهان وجود داشته است به طوری که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ یک رشد شش برابری در تعداد عمل های FIT دیده می شود.  در حالی که در مدت مشابه در تعداد عمل های FUT تنها شاهد یک رشد دو برابریی بوده ایم.

 در ارزیابی های به عمل آمده به نظر می رسد که بدلیل راحتتر بودن انجام FIT برای کادر پزشکی ، متخصصین کاشت مو تمایل بیشتری برای انجام  FIT نسبت به FUT دارند . این دلیل مهمترین دلیل در بین دلایل مختلف این رشد چشمگیر است ، همچنین FIT بدلیل اینکه در مورد افرادی که ریزش موی بسیار کم نیز دارند قابل انجام است ، تعداد افراد بیشتری را نیز به کاندیدهای عمل کاشت موی طبیعی اضافه نموده است . همچنین افرادی که بدلیل سن بالا یا بیماری های خاص قادر به تحمل تکنیک  FUTنیستند نیز در این دسته قرار می گیرند .از دلایل دیگر این افزایش تعداد می توان به این مورد اشاره نمود که با وجود اینکه در تکنیک  FUT برداشت نوار حجم موی بسیار زیادی از بانک مو را برداشت می کند و بیشتر مناسب بیماران با وسعت ریزش موی گسترده است با این حال در افراد با وسعت ریزش موی بسیار زیاد که حتی تکنیکFUT نیز جوابگوی پوشش طاسی سر نیست بعد از برداشت نوار می توان مابقی بانک موی مفید و قابل برداشت را با تکنیک FIT برداشت نمود که این روش تحت عنوان تکنیک کاشت موی « ترکیبی » شناخته شده است که بدلیل نیاز تکمیلی به روش FIT باعث شده تعداد دفعات انجام عمل FIT افزایش یابد . و نیز بدلیل اینکه روشFUT روشی است که بیشتر از تکنیک FIT نیازمند تجربه و مهارت پزشک و کادر معالج می باشد ، لذا این سطح بالا از نیاز به تجربه حرفه ای باعث شده است که تکنیک FIT که توسط افراد با مهارت کمتر و تجربه کمتر نیز می تواند اجرا گردد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون با توجه به دلایل فوق می توان متوجه شد که چرا کاشت مو به روش FITاین چنین مور توجه پزشکان قرار گرفته و با توجه به تعداد بیشتر پزشکان به تبع تبلیغات بیشتری نیز در این مورد انجام شده و بیشتر بر مزایای این تکنیک تکیه می شود اما در این بین باید توجه داشت که برخی افراد سود جو نیز از این حجم تبلیغات بهره برده و بیمارانی که مناسب انجام این تکنیک نیستند را با استفاده از این تکنیک تحت عمل کاشت موی طبیعی قرار می دهند که نتایج رضایت بخشی را بدنبال نخواهد داشت .