زمان استحکام گرافت‌ ها بعد از کاشت مو و ابرو

دکتر مو
دکتر مو
زمان استحکام گرافت‌ ها بعد از کاشت مو و ابرو
/

گرافت‌های مو چه مدت زمانی بعد از عمل کاشت مو و ابروی طبیعی محکم می‌شوند و دیگر نباید نگران کنده شدن آن‌ها بود؟
دکتر پارسا نوایی متخصص کاشت مو در اصفهان به این پرسش پاسخ می‌‌دهد و همچنین در مورد روند ثبات گرافت‌ها بعد از کاشت مو صحبت خواهد کرد.