عدم رشد موهای کاشت شده بعد از عمل

دکتر مو
دکتر مو
عدم رشد موهای کاشت شده بعد از عمل
/

آیا این امکان وجود دارد که پس از عمل کاشت ابرو یا مو، هیچ یک از مو یا ابروهای کاشت شده رشد نکنند؟
دکتر پارسا نوایی متخصص کاشت مو و ابرو در اصفهان با داشتن چندین سال تجربه در این زمینه در این پادکست کوتاه به این سوال پاسخ خواهد داد