مقایسه تکنیکهای کاشت مو

 در این بخش تکنیک های کاشت موی طبیعی و روش های دارویی و غیردارویی درمان و جلوگیری از ریزش موی سر در مواردی همچون زمان شروع و دوام اثر ، هزینه ، میزان بازده ، مزایا و معایب هر روش به صورت مقایسه ای بررسی شده اند. مطالعه این قسمت می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری برای انتخاب روش درمان ریزش مو و همچنین تکنیک کاشت مو داشته باشد.

 

داده روش درمان زمان شروع ظهور اثر دوام اثر *رتبه هزینه **میزان درد میزان مزایای عمده معایب عمده
داروی ماینوکسیدیل (موضعی) ۴ ماه تا زمان استفاده و حداکثر ۳ سال ۱ ۰ ٣٠%  -سهولت استفاده

-عدم وجود عوارض جانبی

 – قدرت اثر کم
– تاثیر موقت
داروی فیناستراید ( هورمونی ) ۴ ماه تا زمان استفاده و حداکثر ۵ سال ۲ ۰ ۵٠%  سهولت استفاده

بالاترین اثر در میان داروها

 – کاهش تمایلات جنسی
– تاثیر موقت
لیزر کم توان (LLLT) ۳ ماه تا زمان استفاده و حداکثر ۳ سال ۳ ۰ ٣٠%  عدم وجود عوارض داروها و جراحی  – تعداد جلسات زیاد
– قدرت اثر کم
مزوتراپی ۳ ماه تا زمان استفاده و حداکثر ۵ سال ۴ ۳ ۵٠% عدم وجود عوارض سیستمیک داروهای هورمونی
– تأثیر در حد داروهای هورمونی
– وجود درد در هر جلسه
– تعداد جلسات زیاد
PRP( سلول های بنیادی) ۳ ماه تا زمان استفاده و حداکثر ۳ سال ۵ ۳ ٣٠%  – عدم وجود عوارض دارو  -قدرت اثر کم نسبت به هزینه
کاشت مو به روش FIT ۴ ماه مادام العمر ۸ ۴ ۷۵%  – عدم وجود عوارض جراحی
– بهبود سریع تر زخم ها
 -طول زمان عمل بیشتر
کاشت مو به روش FUT ۴ ماه مادام العمر ۷ ۵ ۸۰%  – طول زمان عمل کمتر  – وجود برخی عوارض جراحی
کاشت مو به روش ترکیبی ۴ ماه مادام العمر ۹ ۵ ۹۰%  – بیشترین پوشش طاسی سر
– بیشترین توانایی در ایجاد تراکم
 – وجود برخی عوارض جراحی
– مدت زمان عمل بسیار بیشتر
کلاه گیس به محض استفاده تا زمان استفاده ۶ ۰ مویی باز نمی گردد  – عدم وجود عوارض داروها و جراحی
– هزینه پایین تر از انواع کاشت مو
-آسیب به پوست سر و موهای باقی مانده
-محدودیت در فعالیت روزمره ( حمام ، استخر ، ورزش و….)
-استفاده سخت و پر دردسر
کاشت موی مصنوعی (سنتیتک) به محض استفاده حداکثر ۲ سال ۱۰ ۴ مویی باز نمی گردد  – تراکم بالا
– پوشش زیاد وسعت طاسی
 – ایجاد التهابات و آلرژی پوستی
– آسیب به پوست سر و موهای باقی مانده
– بروز عفونت در محل کاشت

 

 * هزینه ها در کلینیک های مختلف بسیار متفاوت می باشد ، اما قیمت روش های مختلف درمان در هر کلینیک تقریباً بر اساس این رتبه ها از روش ارزانتر به گرانتر می باشد .
** تحمل درد در افراد مختلف بسیار متفاوت است ، اما در افراد مختلف چنانچه میزان تحمل  از ۰ تا ۱۰ نمره دهی شود میزان تحمل درد در هر روش درمان از کمتر به بیشتر بر اساس این رتبه ها می باشد.رتبه ۱۰ معادل درد تزریق یک آمپول پنی سیلین می باشد.