مراحل رشد ابرو بعد از کاشت ابرو

با توجه به این که موهای کاشت شده پس از کاشت ابرو دچار ریزش می‌شوند همیشه روند رشد ابروها پس از ریزش یا این که دقیقا چه زمانی موهای ابرو دچار ریزش می‌شوند مورد سؤال مراجعین کاشت ابرو بوده است. متخصص کاشت ابرو همیشه با این دست از سؤالات مواجه بوده است، “موهای کاشت شده ابرو چه زمانی دچار ریزش می‌شوند؟” و یا “رشد مجدد موها پس از ریزش اولیه چه زمانی شروع می‌شود؟” و یا “چه زمانی نتایج نهایی کاشت ابرو مشخص می‌شود؟ ” در این مقاله بر آن شدیم تا روند ریزش و رشد و رؤیت نتایج نهایی کاشت ابرو را توضیح دهیم تا یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مراجعین کاشت ابرو را مرتفع ساخته باشیم.

ریزش اولیه ابروهای کاشت شده

پس از گذشت حدود دو هفته از کاشت ابرو، ساقه موهای کاشت شده شروع به ریزش می‌کنند که پس از گذشت حدود یک ماه از کاشت ابرو تقریبا تمام موهای کاشت شده دچار ریزش می‌شوند البته در برخی از موارد این ریزش چندان فراگیر نبوده و تمام موها دچار ریزش نمی‌شوند و برعکس در معدودی از موارد تمام موهای کاشت شده و حتی به‌صورت نادر تعداد کمی از ابروهای قبلی فرد نیز دچار ریزش موقتی می‌شوند.
این ریزش اولیه به سبب آن است که ساقه که بافت مرده حساب می‌شود دچار ریزش می‌گردد تا ریشه مو به جای صرف انرژی برای تولید ساقه به عملیات انطباق با محیط جدید خود بپردازد، همانند زمانی که با جابجا کردن یک نهال درخت از گلدان به زمین، برگ‌های نهال می‌ریزد اما ریشه زنده و درحال تطابق با محیط جدید است و پس از پایان مراحل تطابق مجددا برگ‌های جدید رویش پیدا خواهند کرد.
شایان ذکر است در موارد نادری که برخی از موهای قبلی اطراف ناحیه کاشت هم تا حدودی ریزش پیدا می‌کند این ریزش بدین دلیل است که ریشه موها در اثر التهاب ناحیه دچار شوک می‌شوند و پس از رفع التهاب در عرض یک تا دو ماه موهای قبلی مجددا شروع به رشد می‌نمایند.

مراحل رشد ابرو بعد از کاشت ابرو

دوران نهفتگی موها پس از کاشت ابرو

پس از پایان ریزش اولیه موهای کاشت شده که عموما یک ماه طول می‌کشد، موها وارد فاز نهفتگی یا خواب می‌شود که این دوران حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد در طول این مدت در سطح پوست هیچ‌گونه تغییراتی رویت نمی‌شود لذا فرد این‌طور احساس می‌کند که کاشت ابرو موفق نبوده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است، در حالی که در این مدت عمده تغییرات در زیر پوست می‌باشد و شامل ایجاد عروق جدید و بافت پیوندی اطراف گرافت برای آمادگی موها برای رشد مجدد می‌باشد. پس از پایان این مدت موها تک‌تک و به‌صورت پراکنده وارد فاز رشد مجدد می‌گردند.

 

شروع رشد مجدد موهای ابرو پس از ریزش اولیه

پس از پایان دوران نهفتگی و در حدود ماه پنجم یا ششم پس از کاشت ابرو آرام‌آرام ریشه موها شروع به تولید مجدد ساقه می‌کنند که نتیجه آن رشد ساقه ابروها در سطح پوست می‌باشد.
شایان ذکر است این رشد اولیه به‌صورت پراکنده و نامتوازن در نقاط مختلف ناحیه کاشت شده شروع می‌شود اما به‌مرور و با گذشت زمان موهای ابروها یکدست‌تر و تقریبا در تمام ناحیه کاشت شده شروع به رشد می‌نماید.
همچنین موهای جدید در ابتدا ضخامت کمتری از حالت اولیه خود دارند اما به‌مرور به قطر و ضخامت ابروها اضافه می‌گردد. البته در موارد خاصی ابروها ابتدا به‌صورت ضخیم رشد می‌کنند اما به‌مرور زمان قطر از دست داده و حالت بهتری پیدا می‌کنند.

رشد ابرو بعد از کاشت ابرو

رویت نتایج نهایی کاشت ابرو

رویت نتایج نهایی کاشت ابرو حدود یک سال به طول می‌انجامد و تقریبا می‌توان گفت که پس از این مدت نتایج کاشت ابرو تثبیت شده است.
اما تثبیت نتایج به معنای این نیست که موهای ابرو هرگز دیگر دچار ریزش نخواهند شد، اگر مواردی برای فرد پیش بیایید که موهای فرد دچار ریزش شوند مانند استرس، رژیم سخت غذایی، بیماری‌های سخت مانند بیماری کرونا و غیره همزمان با ریزش موهای سر موهای ابرو نیز دچار ریزش می‌شوند که اگر این ریزش مو موقتی باشد با رشد مجدد موهای سر موهای ابرو نیز رشد خواهد نمود.
همچنین باید گفت: مانند هر جراحی زیبایی دیگری کاشت ابرو نیز شامل مراحلی از فراز و فرود نتایج هست مخصوصاً این که برخی از مراجعین فکر می‌کنند هرچه از شروع رشد مجدد موها گذشته و به یک سال نزدیک می‌گردد نتایج باید پرتر از قبل باشد در حالی که این نظر صحیح نمی‌باشد، بعد از شروع رشد مجدد ابروها تمامی موها در فاز رشد می‌باشند و به طبع روز به روز به تراکم ابروها افزوده می‌شود اما پس از حدود ۹ ماه برخی از موها که تا آن زمان فقط در فاز رشد بوده‌اند به چرخه رشد و ریزش طبیعی موهای سر وارد شده و دچار ریزش می‌شوند لذا پس از ۹ ماه یک افت تقریبا محسوس در تراکم ابروهای کاشت شده احساس می‌شود که با رشد مابقی موهای نهفته تقریبا رفع می‌گردد، برای همین مورد است که همیشه ارزیابی نتایج نهایی کاشت ابرو پس از گذشت یک سال از کاشت ابرو می‌باشد.

کاشت ابرو بعد یکسال

 

پس از گذشت یک سال از کاشت ابرو و مشخص شدن نتایج کاشت می‌توان برای انجام جلسه تکمیلی برای افزایش تراکم نهایی ابروها تصمیم‌گیری نمود اما این کار قبل از یک سال تصمیم اشتباهی خواهد بود چراکه بسیاری از افرادی که تا قبل از یک سال احساس می‌نمودند که نیاز به جلسه تکمیلی برای افزایش تراکم ابروهای خود دارند پس از این مدت و با رویت نتایج نهایی از تصمیم خود منصرف می‌شوند.

در پایان باید گفت: مراحل فوق و بازه‌های زمانی بیان شده به‌صورت عمومی و در اکثر افراد رویت می‌گردد لذا باید به این موارد به‌صورت فردی نظر داشت به این صورت که ممکن است در برخی از افراد این مراحل بیشتر یا کمتر زمان بگیرد اما در تمامی افراد در پایان یک سال می‌توان به راحتی راجع به نتیجه نهایی کاشت ابرو نظر داد.