آیا کاشت ابرو درد دارد؟

دکتر مو
دکتر مو
آیا کاشت ابرو درد دارد؟
/

دکتر پارسا نوایی متخصص کاشت ابرو در اصفهان به این پرسش پاسخ می دهدکه آیا کاشت ابرو طبیعی درد دارد یا خیر، میزان و مدت زمان درد چقدر است و چه داروهایی برای کاهش درد باید مصرف کرد.